Cookie beleid GRC 14

De website van GRC 14 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan

Verkort Jeugdbeleidsplan GRC14

Waarden en normen

Met waarden en normen wordt geprobeerd om een aantal doelen te bereiken zoals bijv.:

 • het respectvol met elkaar omgaan;
 • het verhogen van de sfeer binnen de vereniging;
 • meer speelgenot / plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport etc.

In dat verband heeft de GRC14 vijf basiswaarden geformuleerd, die de pijlers vormen waarop de jeugdafdeling is gebouwd. Zij vormen een belangrijke richtlijn c.q. leidraad voor het dagelijks denken en doen. De basiswaarden zijn:

PLEZIER – RESPECT – EERLIJKHEID – BETROKKENHEID – SPORTIVITEIT

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van de jeugdafdeling. Het beleid van de jeugdafdeling zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (pre¬ventief), maar ook, indien deze excessen mochten voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Preventief beleid bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (maar ook de gasten c.q. bezoekers) zich dienen te houden en daarop kunnen worden aange¬sproken. Correctief beleid wordt gevoerd, indien leden (en gasten c.q. bezoekers) zich schuldig maken aan het overtreden van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen. Gedragsregels (preventief beleid)Zowel degene die actief zijn sport bedrijft als de passieve kijker of degene die meehelpt, moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Derhalve zal de jeugdafdeling zodanig ingericht moeten zijn, zodat zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met de wensen van een¬ieder. Dit betekent dat er afspraken met elkaar moeten worden gemaakt over de wijze waarop met elkaar dient te worden omgegaan. Per basiswaarde worden hieronder de concrete afspraken c.q. normen opgesomd:

PLEZIER

 • wij bieden onze spelers, ouders c.q. verzorgers en gastspelers, gasten geborgenheid en veiligheid;
 • wij vieren de overwinning;
 • wij drinken een drankje na de wedstrijd;
 • wij winnen en verliezen met z’n allen;
 • wij zijn trots op wat we hebben;
 • wij presteren, maar hebben ook plezier;
 • we lachen met en niet om elkaar.

RESPECT

 • wij respecteren het kantinereglement (bepalingen over roken en alcoholgebruik);
 • wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs;
 • wij behandelen iedereen als gelijke zowel binnen als buiten het veld;
 • wij bemoeien ons als ouders c.q. verzorgers niet met speltechnische zaken;
 • wij gaan normaal om met andermans eigendommen (accommodatie en materiaal);
 • wij hebben respect voor de groenvoorziening van het sportpark en gooien afval in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 • wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en begeleiden hen;
 • wij dragen het clubtenue zoals dat is voorgeschreven (juiste kleuren en shirt in de broek);
 • wij onthouden ons van racistische uitlatingen en gedrag;
 • wij onthouden ons van seksueel getint gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren;
 • wij pesten niet;
 • wij vloeken niet (en zeker niet waar kinderen bij zijn).

EERLIJKHEID

 • wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding etc.);
 • wij, jeugdcommissie- en jeugdkaderleden, lichten keuzes toe en communiceren helder en duidelijk;
 • wij benoemen positief gedrag en belonen dat;
 • wij ontmoedigen / corrigeren ongewenst gedrag.
 • wij willen dat de clubgrensrechter eerlijk vlagt;

BETROKKENHEID

 • ouders c.q. verzorgers zijn, indien mogelijk, aanwezig bij wedstrijden van hun kind(eren);
 • ouders c.q. verzorgers zijn met regelmaat bereid te rijden bij “uit”wedstrijden;
 • de leider ontvangt de tegenstander en treedt als gastheer op;
 • trainers, leden Technische Zaken, afdelingscoördinatoren zijn, indien mogelijk, aan-wezig bij jeugdwedstrijden;
 • spelers dienen zich tijdig af te melden voor trainingen en wedstrijden;
 • de jeugdcommissie neemt klachten serieus en zoekt actief naar oplossingen;
 • jeugdcommissie- en jeugdkaderleden geven het goede voorbeeld;
 • ouders c.q. verzorgers helpen de jeugdafdeling bij het uitvoeren van ondersteunende diensten (bijv. activiteitencommissie);
 • jeugdcommissie- en jeugdkaderleden alsmede ouders c.q. verzorgers corrigeren ongewenst gedrag.

SPORTIVITEIT

 • wij spelen het spel volgens de regels;
 • wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf;
 • wij hebben geen publiekelijk commentaar op de leiding;
 • wij complimenteren de tegenstander met een gewonnen wedstrijd;
 • wij schelden en provoceren niet;
 • wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar;
 • ouders c.q. verzorgers ondersteunen spelers en begeleiders op een positieve wijze;
 • trainers en leiders coachen vanuit een positieve grondhouding.

Discipline Spelers

Discipline is een van de grondleggers van het succes in het voetbal. Als elke speler zich houdt aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de discipline, dan weet iedereen waar hij aan toe is.
Hieronder volgen de standaardafspraken die gelden voor alle spelers van GRC14.

Basisafspraken GRC14

Trainingen:

 1. Afzeggen voor een training doe je telefonisch bij de trainer. Alleen bij hoge uitzondering en altijd met een goede reden.
 2. Ruim voor aanvang van de training aanwezig zijn in de kleedkamer. Groepssfeer ontstaat meestal in de kleedkamer. Minimaal 15 minuten voor de training.
 3. Mist een speler een training dan zijn er altijd mogelijkheden om op een ander tijdstip of op een andere dag te trainen. De spelers moeten dus zelf initiatief nemen om met de trainer te overleggen wanneer ze trainingen inhalen.
 4. De spelers zijn verplicht om de hersteltrainingen en individuele trainingen te volgen.
 5. Voetbalschoenen worden buiten schoongemaakt en niet in de kleedkamer
 6. Waardevolle spullen kunnen de spelers het best thuislaten, of afgeven bij de leider.
 7. Geblesseerde spelers dienen zich te melden op de trainingen.
 8. Geen voetbalschoenen aan in de medische ruimte.

Wedstrijden:

 1. Spelers die zaterdag wissel staan en willen weten waarom of vragen hebben over de opstelling kunnen dit altijd aan de trainer vragen. Maar niet op de wedstrijddag, op de eerst volgende training.
 2. Als je dienst hebt neem je de tassen mee met de shirtjes en de trainingspakken.
 3. Te laat aanwezig zijn, zonder een telefoontje vooraf, betekent dat je wissel staat. Komt dit vaker voor dan volgen er disciplinaire maatregelen.
 4. Als je te laat bent en ook te laat voor de bespreking sta je wissel.
 5. Als je op de wedstrijddag geschorst of geblesseerd bent, dan zorg je er wel voor dat bij het elftal aanwezig bent, of traint en ook bij de wedstrijdbespreking.
 6. Bij een eventuele afgelasting of op een vrije zaterdag wordt er altijd iets gedaan, bijv. een training of activiteit .Of anders aangegeven door de trainer.
 7. Reservespelers gaan gelijk met de basisspelers de warming up doen.
 8. Als spelers worden gewisseld dan geef je gewoon uit fatsoen de trainer een hand en ga je gewoon op de bank zitten tot het einde van de wedstrijd, dus niet gelijk gaan douchen.
 9. Als spelers worden gewisseld ga je niet achter de dugout staan roken dat doe je pas als de wedstrijd is afgelopen.
 10. Tijdens de wedstrijdbespreking heeft iedereen de telefoon uit anders boete.
 11. Na de wedstrijd is het verplicht om te douchen met badslippers.

Verenigingskleding

 1. Tijdens alle competitie-, beker-, en vriendschappelijke wedstrijden is het voor ieder verplicht om de kleding die je van GRC 14 hebt gekregen om die te dragen.
 2. Spelers dienen de kleding correct aan te hebben en niet in de vrije tijd en voor in de tuin te werken of gewoon overdag te dragen op niet wedstrijddagen
 3. Op verzoek van GRC 14 ( hoofdsponsor) kunnen de spelers ook verplicht worden om bij bijzondere activiteiten het presentatiepak te dragen.
 4. Spelers dienen altijd hun schoenen in orde te hebben.
 5. De regels bij het dragen van de kleding zijn:
 • Shirt in de broek
 • Kousen omhoog
 • beenbeschermers verplicht
 • geen slidingbroek die een andere kleur heeft als het wedstrijdbroekje.

Vervoer

 1. Alle spelers gaan mee naar uitwedstrijden ook de geblesseerde en geschorste spelers.
 2. De elftalbegeleider bepaalt het tijdstip van vertrek en het vervoer, hij bepaalt ook het tijdstip van de terugreis naar GRC14
 3. Alle spelers en begeleiding zijn verplicht om gezamenlijk te vertrekken en gezamenlijk de terugreis te volbrengen. Alleen bij hoge uitzondering, en bericht vooraf, kunnen spelers gebruik maken van de mogelijkheid om zelfstandig terug te gaan.

Medisch

 1. Als je een blessure hebt waarvan je vermoed dat je niet kunt trainen dan wel een wedstrijd spelen, dien je dit direct te melden bij de trainer, ruim voor aanvang van de trainingen dan wel wedstrijd.
 2. Spelers dienen bij een blessure direct contact op te nemen met de sportverzorger, dus ook op dagen dat er niet gevoetbald of getraind wordt. De behandeling kan zodoende direct gestart worden.
 3. Als je geblesseerd bent kom je toch altijd op tijd naar de training of wedstrijd om je te laten behandelen door de sportverzorger. Ook altijd je trainingsspullen meebrengen. Op deze wijze blijf je goed betrokken bij het groepsproces.
 4. Na een blessureperiode bepaalt de verzorger wanneer je weer speelklaar bent.
 5. Moet je vanwege een blessure voor een training of wedstrijd uitgebreid behandeld worden door de verzorger, spreek dan met hem een tijd af. Zorg in ieder geval voor dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent.
 6. Badslippers zijn verplicht zowel in de kleedkamer als tijdens het douchen.
 7. Wanneer een speler therapeutische behandeling nodig heeft stuurt de verzorger de betreffende speler door. Hij coördineert het te volgen behandeltraject.
 8. Spelers zijn verplicht om de medische adviezen van de verzorger op te volgen en na te komen.

Organisatieregels

 1. Alle spelers zijn er verantwoordelijk voor dat het aantal voetballen dat gebruikt is, aan het eind van de training weer totaal aanwezig is.
 2. Het is een ieders verantwoording dat de kleedkamer netjes blijft. Dit geldt ook voor de kleedkamer bij uitwedstrijden.
 3. Geen oorbellen en kettingen dragen tijdens wedstrijden en trainingen.

Gedragsregels

 1. Van de spelers wordt een stuk zelfdiscipline geëist, zowel in het veld, als ook op het sportpark.
 2. De spelers dienen de naam van GRC 14 en die van de sponsors correct uit te dragen.
 3. Als je ergens op voetbalgebied problemen hebt, neem dan gerust contact op met de begeleiding zodat er gepraat kan worden. Ga dat dan niet doen tegenover andere mensen in een kantine of bij medespelers.
 4. Probeer al je medespelers in hun waarde te laten en hen te respecteren en waarderen om de dingen die ze doen en wie ze zijn.
 5. Niet over anderen praten maar met anderen praten op de daarvoor bestemde plaatsen zoals in de kleedkamer of tijdens de bespreking op de trainingsavonden.
 6. De begeleiding stelt het op prijs als spelers hun kritiek en/of opmerkingen delen met de betreffende mensen.
 7. Voetbal is een teamsport. Alle spelers zijn dus belangrijk.
 8. Respect hebben voor iedereen, vrijwilligers, scheidsrechter, tegenstander,medespelers,technische staf en begeleiding.
 9. Normen en waarden worden gerespecteerd en nageleefd.

Ouders

De ouders spelen een prominente rol bij de ontwikkeling van hun kind bij GRC14. GRC14 vindt het belangrijk dat de ouders betrokken worden bij de club. Zo doet GRC 14 een beroep op de ouders voor het vervoer naar uitwedstrijden. Natuurlijk is niet iedereen in de gelegenheid om bij elke uitwedstrijd spelers te vervoeren. Hierover dienen goede afspraken met de elftalleider gemaakt te worden. De aanmelding als lid bij GRC 14 houdt in, dat de spelers en zijn ouders een bepaald vertrouwen stellen in GRC 14 als club. De komst naar GRC 14 betekent, dat de speler en zijn ouders zolang hij lid is van GRC 14 de trainers, elftalbegeleiders de werkwijze en de regels van onze vereniging accepteren.

GRC 14 verwacht van de ouders:

 • Positieve belangstelling, maar ook geen overdreven prestaties van hun kind.
 • Rustig gedrag als bezoeker van de jeugdwedstrijden
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer
 • Na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, tegenpartij, elftalleiders, scheidsrechter en andere ouders.
 • Thuis zo min mogelijk commentaar dat ingaat tegen de trainer en de club, omdat de speler anders tussen twee vuren terecht komen.
 • Verplichte aanwezigheid op de ouderavond

Als er bij GRC14 iets gebeurt, waarmee ouders het niet eens zijn, of als er iets niet duidelijk is, moeten de desbetreffende ouders in alle rust aankloppen bij de persoon in kwestie of de hoofdjeugdopleiding. Deze heeft een keer per maand een technisch spreekuur op zaterdag morgen op het jeugdcomplex van GRC14. De ouders mogen nooit hun kritiek uitten langs het veld tijdens de wedstrijd.

Selectie procedure:

Om de selectieprocedure zo georganiseerd mogelijk te laten verlopen hebben we gemeend om een aantal zaken vast te leggen. Het gaat om een aantal zaken duidelijk te maken voor de trainers, spelers en de ouders.

Selectiecommissie:

 • Hoof jeugdopleidingen
 • Coördinator
 • Trainer

Selectie teams zijn:

 • JO19
 • JO17
 • JO15
 • JO13
 • JO12
 • JO11
 • JO10
 • JO9
 • JO8
 • JO7
 • MO15
 • MO11
 • MO13
 • MO9

Selectiecriteria:

Binnen de selectieprocedure kijken we naar een aantal criteria.

 1. Voetbaltechnische vaardigheden
 2. Voetbaltactische kwaliteiten
 3. Voetbal fysieke kwaliteiten
 4. Gedrag van de speler in de wedstrijd en op de training
 5. Inzet van de speler in de wedstrijd en op de training
 6. Motivatie
 7. Groepsproces

Uitgangspunten:

 • De coördinator begeleidt de selectieprocedure.
 • Elke selectietrainer krijgt een lijst van namen van spelers overhandigd, die deel gaan uitmaken van de selectie door de coördinator.
 • De spelers worden door de coördinator uitgenodigd om deel te nemen aan het selectieproces.
 • Bij twijfelgevallen tussen de coördinator en de trainer heeft de trainer het laatste woord en die maakt de beslissing wie er in het elftal komen.
 • Als er nieuwe spelers van buitenaf komen dan moet hij beter zijn als de speler van GRC 14, bij gelijkwaardige kwaliteiten heeft de speler van GRC 14 voorrang.
 • Met betrekking tot de keepers zijn de keeperstrainers leidend boven de trainer.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!