Club van 50

Club van 50

DE CLUB VAN 50

De Club van 50 heet zo omdat de leden jaarlijks EUR 50,-- inleggen. Daarvan is EUR 15,- ten bate van de leden en EUR 35,-- wordt besteed aan de jeugd van GRC 14. Dit jaar hebben we twee legertenten gekocht die gebruikt worden voor het tentenkamp. Dit jaar hebben we ook het ontbijt verzorgd tijdens het tentenkamp. Als u de kantine inkomt ziet u het GRC 14 logo in de vloer. Dit hebben we als Club van 50 geschonken aan de vereniging. Tijdens thuiswedstrijden worden door de supportersvereniging regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals visbakken e.d.. De parasols waaronder dit wordt gedaan zijn mede door de Club van 50 gesponsord. Dit jaar is door het Bestuur van GRC 14 een verzoek ingediend om een bijdrage te leveren aan de nieuwe geluidsinstallatie waarop (uiteraard) positief is geantwoord. Het jeugdbestuur kan elk jaar een verzoek indienen voor ondersteuning van jeugdactiviteiten. Zo dragen wij ons steentje bij aan GRC 14. Voor de leden hebben wij dit jaar een gezellige avond gehouden bij, trouwe GRC 14 clubsponsor, Pinkeltje (zij doen veel voor GRC 14 en de jeugd). Het was een druk bezochte avond en aan eten en drinken was niets te kort. Nieuwe leden zijn van harte welkom om GRC 14 maar vooral de jeugd van GRC 14 een warm hart toe te dragen.

Reglement club van 50

Om lid te worden van deze club dient u, het volgende in acht te nemen.

 1. Lid worden van de club van 50, kan een persoon of een bedrijf.
  Zij kunnen zich opgeven bij een van de onderstaande commissieleden.
 2. De contributie bedraagt € 50,-- per jaar.
  Dit bedrag dient in oktober het zij ineens of in vier termijnen van € 12,50 worden voldaan.
  Bij betaling in termijnen kan dit alleen door middel van automatisch incasso.
 3. Leden waarvan de contributie niet voor het einde van het lopende jaar zijn ontvangen
  zullen worden geroyeerd als lid van de club van 50.
 4. Van dit bedrag (vijftig euro)) wordt € 15,-– gereserveerd voor leden van de club van 50, die daar een gezellige avond van zullen organiseren. De rest komt ten goede aan de vereniging, welk bestemd is voor een doel ten behoeve van GRC 14. Dit doel zal worden bepaald door de leden van de club van 50, in overleg met het bestuur of jeugdcommissie van GRC 14.
 5. De club van 50 zal een eigen rekening beheren. Deze zal door de penningmeester van de club van 50 bijgehouden worden.
  De penningmeester van de club van 50 zal op iedere jaarlijkse bij een komst(streef maand september)
  verantwoording afleggen van inkomsten en uitgaven aan de aanwezige leden.
 6. Van elk lid zal de naam op een bord vermeldt worden dat hangt in de kantine van boven genoemde vereniging.
  En tevens worden vermeld op de website van de vereniging.
 7. Suggesties voor het besteden doel, dienen schriftelijk bij de club van 50 worden ingediend door het bestuur
  of jeugdcommissie van GRC14.
 8. Individuele verzoeken kunnen alleen via het bestuur worden ingediend.
  Zij beslissen of het verzoek zal worden door verwezen naar de club van 50.
 9. Uitgaven mogen alleen betrekking hebben op materialen, of op doelen die een meerwaarde hebben voor de vereniging.
 10. Alle ingediende verzoeken zullen doormiddel van stemming, door de aanwezige leden
  (op de jaarlijkse bij een komst) worden bekrachtigd.
 11. Indien er na een stemming geen meerderheid is, zal het voorstel worden verworpen.
  Indien de stemmen staken, beslist uiteindelijk de commissie van de club van 50.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de commissie van de club van 50.

Commissieleden:
Jan van Maren
Izaak Schouten

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!